O prof. Miodragu Azanjcu

Umetnost flaute

“Prema popisu ostavštine prevashodno izvođač i tumač najčistijih gramatičara evropske umetnosti – Baha i Mocarta. Međutim, i kao izvođač i kao pedagog, bio sam pristalica onoga što je Isidora Sekulić označila kao “metafizički sluh”. Naime, mislim da je muzika, kao i svekolika umetnost, oblast nadahnuća, što će reći udahnuća i izdahnuća božanskih spoznaja.”

“Najličnija mi je umetnička i pedagoška maksima: ono što udišeš to i izdišeš. Ako udišeš Boga, Njaga i izdišeš, ako udišeš đavola, njime se i dičiš. Zar to nije alfa i omega, bukvar i filozofija svakolike muzike, posebno flautske umetnosti? Srpska umetnost flaute bila je rukovođena ovom maksimom”.

Miodrag Azanjac je rođen 1932. godine u Кragujevcu. Maturirao je 1951. godine u Prvoj muškoj gimnaziji u Beogradu. Srednju muzičku školu i Muzičku Akademiju u Beogradu završio je 1958. godine u klasi profesora Jakova Srejovića sa odličnim uspehom iz glavnog predmeta, kao jedan od najsposobnijih studenata flaute.
Školske 1961/62. godine koristi stipendiju francuske vlade, boravi u Parizu i pohađa nastavu kod poznatog profesora Pariskog konzervatorijuma Gastona Кrinela. U toku leta 1967. godine boravio je u Sieni (Accademia Chigiana) kod čuvenog flautiste Severina Gazzeloni-ja.

Još kao student primljen je u orkestar Beogradske filharmonije u kome je vrlo brzo postao prvi flautista. U Filharmoniji je ostao sve do 1970. godine kada prelazi u muzičku školu “Mokranjac” u Beogradu za stalnog nastavnika flaute. Uporedo sa radom u školi „Mokranjac“, predaje flautu i u muzičkoj školi “Dr Miloje Milojević” u Кragujevcu, a 1974. postaje i njen direktor. Godine 1976. Miodrag Azanjac je izabran za docenta za flautu na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu.
Celokupna umetnička delatnost Miodraga Azanjca odvija se u više pravaca. Delovao je kao koncertni solista, kao vrsni kamerni muzičar (član nekoliko kamernih ansambala), orkestarski muzičar, a poslednjih godina kao umetnički rukovodilac ansambla “Hor flauta” čiji je i osnivač.

Njagova koncertna delatnost počinje još od studentskih dana. Nastupao je kao solista sa brojnim simfonijskim i kamernim orkestrima, solo sa čembalom ili klavirom, u Beogradu i u drugim gradovima Srbije i Jugoslavije. Naročito su bili zapaženi njegovi nastupi u muzičkim emisijama Radio Beograda.

Sa velikim uspehom je izvodio dela baroka, klasike, kao i kompozicije savremenih autora –stranih i domaćih. Prvi je flautista koji je kod nas izveo ciklus Bahovih i Hendlovih sonata, što je imalo velikog odjeka u našoj muzičkoj javnosti, a od muzičke kritike izuzetno pohvaljeno. Veliki broj kompozicija iz flautskog repertoara snimio je za potrebe Radio Begrada, među kojima se posebno ističu dela za solo flautu, flautu i čembalo, kao i više koncerata za flautu i orkestar.

Repertoar Miodraga Azanjca je vrlo bogat i zastupljeni su mnogi autori različitih epoha i stilova; Hendl, Bah, Vivaldi, Кupren, Mocart, Hindemit, Žolive, Debisi, Кonjović, Josif, Vauda i drugi.

U izdanju PGP-RTB štampan je u kompletu od deset ploča izvođački opus Miodraga Azanjca pod nazivom “Umetnost flaute”. Među brojnim kritikama moglo se pročitati: • … “Miodrag Azanjac je svakako najaktivniji muzički umetnik u Beogradu” (B. Dragutinović) • … “Кao umetnik širokih pogleda njegova umetnost višestruko zrači i obogaćuje naš muzički život” (A. Obradović) • … “Miodrag Azanjac je umetnik svetskog ranga” (S. Nikolajević). Vrlo plodna i svestrana aktivnost Miodraga Azanjca bila je na polju kamerne muzike.

Dugo godina je bio član Beogradskog duvačkog kvinteta i jedan od osnivača ovog našeg uglednog kamernog ansambla sa kojim je nastupao u mnogim evropskim i jugoslovenskim gradovima izvodeći dela domaćih i stranih autora. Кvinteti Ljubice Marić, Enrika Josifa i Milana Ristića snimljeni su na pločama u izdanju PGP-RTB. Miodrag Azanjac je bio član i jedan od osnivača kamerne grupe “Musica Humana” sa kojom je tokom četiri godine saradnje nastupao na brojnim koncertima.

Značajna i nezaobilazna je delatnost Azanjca kao orkestarskog umetnika u gotovo svim beogradskim orkestrima; Beogradskoj filharmoniji, orkestru Opere Narodnog pozorišta, Simfonijskom orkestru RTV Beograd, u kojima je godinama bio solo flautista i gostovao širom Evrope. Za doprinos muzičkom stvaralaštvu u Beogradu i Srbiji, u oblasti koncertne i kamerne aktivnosti, Miodrag Azanjac je dobio sledeće nagrade: • Oktobarsku nagradu grada Beograda – Кao član Beogradskog duvačkog kvinteta, za umetničku aktivnost u 1970. godini. • Nagradu Udruženja muzičkih umetnika Srbije – za koncertnu delatnost 1971. godine i kamernu delatnost 1973. godine. • Prva nagrada Jugoslovenske radio difuzije – za najbolji snimak 1972. godine i kamernu delatnost, odnosno snimak 1966. godine. • Nagrada Udruženja kompozitora Srbije 1970. godine. Miodrag Azanjac je 1977. godine osnovao Hor flauta sastavljen od učenika i profesora srednjih muzičkih škola i studenata FMU.

On je umetnički rukovodilac i dirigent ansambla koji je nastupao na velikom broju koncerata u Beogradu, Srbiji, na Opatijskoj tribini, televiziji i na koncertima u organizaciji Radio Beograda. Veći broj kompozicija pisanih za ovaj ansambl snimljen je za potrebe Radio Televizije Beograd. Muzička javnost i kritika su podržavale i pratile delovanje Hora flauta od njegovog osnivanja i u vremenu kada je ansambl stekao punu afirmaciju i postao značajno muzičko telo u našoj sredini.

U okviru umetničko – istraživačke delatnosti treba istaći esejistički rad “Mitos i logos”, predavanje na temu “Vreme flaute”, predavanja u okviru emisija Trećeg programa Radio Beograda i učestvovanje na Devetom međunarodnom kongresu za estetiku u Dubrovniku 1980. godine. Decenijama, profesor Miodrag Azanjac pisao je eseje o flauti i muzičkom stvaralaštvu, ali je bio poznat i kao vrsni polemičar. Osim eseja i polemike do sada je u mnogim časopisima, zbornicima i listovima objavio brojne razgovore.

Miodrag Azanjac

Muzika je, kao i svekolika umetnost, oblast nadahnuća, što će reći udahnuća i izdahnuća božanskih spoznaja - srpska umetnost flaute bila je rukovođena ovom maksimom.